انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


دکتر فریدون نوحی
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922290 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک: 
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی              استاد
          آخرین مدرک تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی